Text

Som förmyndare av sin make ansöker Sofie Enberg om att driva omnibusrörelse 1848

Trafiken med omnibusvagnar var en tidig form av lokaltrafik i Stockholm. I augusti ansöker Sofie Enberg - som säger sig vara förmyndare för sin man - om tillstånd att få driva omnibusrörelse. Så här lyder hennes ansökan till polisen:

Till Öfverståthållare Embetet för Polisärenden

I egenskap af förmyndare för min man sadelmakaren Anders Theodor Enberg får jag ödmjukast anhålla om tillstånd, att betjena allmänheten med körning med 2 såkallade Omnibus Wagnar. Stockholm den 16 augusti 1848.
C: Sofie Enberg