Foto

Hårlemanska malmgården och Centralbadet, Drottninggatan 88A (Islandet 20)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid Drottninggatan 88A, Norrmalm)

 

Malmgården uppfördes 1710 för Eva Johanna Hårleman och fick ny inredning 1748 till sonens, arkitekten Carl Hårlemans bröllop. Egendomen köptes 1901 av arkitekten Wilhelm Klemming, som byggde om husen. Han förnyade trädgården och ritade Centralbadet, uppfört 1904. 1965 köpte Stockholms Stad fastigheten. Huset rustades upp och öppnades åter 1989.

Hårlemanska malmgården. Built in 1710. The interior was specially designed för the architect Carl Hårleman in 1748. The famous public baths were built in 1904. After renovation the baths were reopened in 1989.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Centralbadet / Håkan Pieniowski

Centralbadet / Håkan Pieniowski

Centralbadet : ett vattenhål i staden

Centralbadet : ett vattenhål i staden

Centralbadet med gårdsinteriör, Drottninggatan 88

Centralbadet med gårdsinteriör, Drottninggatan 88

Centralbadets trädgård, Drottninggatan 88

Centralbadets trädgård, Drottninggatan 88

City I / Stockholms stadsmuseum

City I / Stockholms stadsmuseum

Drottninggatan 88. Centralbadets gårdsfasader

Drottninggatan 88. Centralbadets gårdsfasader

Drottninggatan 88. Centralbadets gårdsfasader

Drottninggatan 88. Centralbadets gårdsfasader

Hårlemanska malmgården, Drottninggatan 88 A

Hårlemanska malmgården, Drottninggatan 88 A