Foto

Centralbadets trädgård, Drottninggatan 88

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hårlemanska malmgården och Centralbadet, Drottninggatan 88A (Islandet 20)

Hårlemanska malmgården och Centralbadet, Drottninggatan 88A (Islandet 20)