Foto

Henrik Ragnar Törnebladh. Ledamot av stadsfullmäktige 1881-1906

Född i Hubbo församling i Västmanlands län 18330201.

Student i Uppsala 1848. Fil. dr 1854. Rektor vid Kalmar högre allmänna läroverk 1867-1879. Stadsfullmäktig i Kalmar 1863-1879 (under flera år ordförande). Rektor vid Södermalms högre allmänna läroverk i Stockholm 1879-1884. Statsrevisor 1877-1878. Bankofullmäktig 1884-1910. Ordförande i styrelsen för Nobelstiftelsen. Stadsfullmäktig 1881-1906.

Död i Stockholm 19120615.

Fotografi med biografi ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 114.