Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Johan Andersson. Ledamot av stadsfullmäktige 1863-1897

Född i Raus i Skåne 18230707.

Elev vid Konstakademiens byggnadsskola och genomgick dess högre byggnadsskola 1851-1854. Byggmästare i Stockholm från 1852. Stadsfullmäktig 1863-1897.

Död i Stockholm 18970622.

Fotografi med biografi ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 16.

Uppdaterad