Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Alfred Carl Schönmeyr. Ledamot av stadsfullmäktige 1877-1894

Född i Stockholm 18300825.

Premiärlöjtnant i flottan 1858. Anställd i fransk örlogstjänst 1856-1860. Adjutant i sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1866-1875. Svensk kommendörkapten av första graden 1881-1885. Stadsfullmäktig 1877-1894.

Död i Stockholm 18941124.

Fotografi med biografi ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 98.

Uppdaterad