Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Johan Olof Sundell. Ledamot av stadsfullmäktige 1863-1881

Född i Stockholm 18140803.

Kanslist i rådhuskansliet i Stockholm 1842. Stadsfullmäktig 1863-1881.

Död i Stockholm 18921226.

Fotografi med biografi ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 42.

Uppdaterad