Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

van der Nootska palatset, S:t Paulsgatan 21 (Paris 16)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid  S:t Paulsgatan 21, Södermalm)

 

Uppfört på 1670-talet av nederländaren Thomas van der Noot. Han blev friherre 1674 efter svensk militär karriär. Till fastigheten hörde även en stor trädgård. Huset har använts som holländsk ministerbostad, tobaksfabrik och gymnastikinstitut. 1903 återställdes det för hovjuveleraren Jean Jahnsson. Senare disponerades huset i 40 år av Sveriges Lottakårer.

The van der Nootska Palace . Built in the 1670′s for Colonel Thomas van der Noot, a Dutchman who had served in the Swedish army. Restored 1903. Later the headquarters of the Swedish Women’s Volontary Defence Service.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad