Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Gustaf Harald Lundbergh, ledamot av Stadsfullmäktige

Lundbergh föddes 1853 och var ledamot av Stadsfullmäktige 1901-1911.

Fotografi med biografi ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 171.

Uppdaterad