Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Besiktning av slaktat svin

Möjligen är bilden tagen runt 1975.

Uppdaterad