Foto

Besiktning av slaktat svin

Möjligen är bilden tagen runt 1975.