Text

Revolutionsfest! - 1917

Fredagen den 6 april 1917 anordande Stockholms Nya Arbetarkommun en fest för att fira den just genomförda ryska revolutionen.

Platsen för begivenheten var konsert- och danslokalen Auditorium vid Norra Bantorget. På programmet stod tal, sångnummer och diktläsning.

Intill ser ni en annons för festen införd i en samtida dagstidning, förmodligen "Social-Demokraten".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brev angående bildandet av svensk-ryskt sällskap till Anton Nyström 1918

Brev angående bildandet av svensk-ryskt sällskap till Anton Nyström 1918

Fredsjulottan i Auditorium 1916

Fredsjulottan i Auditorium 1916

Hjalmar Branting
Tema

Hjalmar Branting

Som chefredaktör och ordförande för Socialdemokratiska arbetarpartiet arbetade Hjalmar Branting bland annat för allmän och lika rösträtt och åtta timmars arbetsdag. Åren 1920–1923…