Text
Författare: Andersson, Oscar. Stockholms stadsarkiv

Konstaplar får 3 kronor av nöjt brottsoffer - brev 1875

Bland de inkomna handlingarna till polisen finns flera brev som vittnar om att enskilda poliskonstaplar kunde få belöning, eller "dricks" av brottsoffer de hjälpt. I det här brevet vill Oscar Andersson ge två konstaplar som hjälpt honom återfå sin jacka 3 kronor att dela på:

Sthlm. d. 11/2. 75.

Herr Kommissarien A. M. Johansson!

Tar mig härmed friheten öfversända 3 kronor såsom en ringa uppmuntran åt de konstaplar Österberg och Andersson, med hvilkas biträde jag återfått den, den 5te dennes mig frånstulna, ytterrocken.

Högaktningsfullt Oscar Andersson

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad