Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Carl Leonard August Fries. Ledamot av stadsfullmäktige 1867-1887

Född i Stockholm 18210122.

Kaptenlöjtnant 1858. Etnografisk samlare. Stadsfullmäktig 1867-1887.

Död i Stockholm 18921021.

Fotografi med biografi ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 59.

Uppdaterad