Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Carl Philip Theodor Behrling. Ledamot av stadsfullmäktige 1863-1872

Född i Stockholm 18240906.

Klädesfabrikör i Stockholm 1844-1868. Disponent för Stockholms yllefabriks aktiebolag från 1868. Stadsfullmäktig 1863-1872.

Död i Stockholm 18720623.

Fotografi med biografi ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 16.Uppdaterad