Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stockholms stadsmuseum

Sjöfartshuset, Skeppsbron 10 (Orpheus 3)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid Skeppsbron 10 i Gamla Stan)

Uppfört 1671 av myntmästaren Isaac Cronström. I det inre finns högklassig inredning av Louis Masreliez från omkring 1790. Huset innehåller lokaler för olika sjöfartssällskap.

The Shipping House. Built by the Master of the Mint Isaac Cronström in 1671. The interior, from 1790, is by Louis Masreliez. The building is used by different shipping clubs.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad