Foto

Skeppsbron 10

På Samfundet S:t Eriks kulturhusskylt om Sjöfartshuset, Skeppsbron 10:

"Uppfört 1671 av myntmästaren Isaac Cronström. I det inre rummet finns högklassig inredning av Louis Masreliez från omkring 1790. Huset innehåller lokaler för olika sjöfartssällskap."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Sjöfartshuset, Skeppsbron 10 (Orpheus 3)

Sjöfartshuset, Skeppsbron 10 (Orpheus 3)