Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Gamla Synagogan, Själagårdsgatan 19 (Cupido 3)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid Själagårdsgatan 19 i Gamla Stan) 

På platsen för detta hus låg det medeltida Vårfrugillet. Under riksdagarna fram till 1755 hade bondeståndet sin möteslokal här och under 1700-talet inrymdes stadens auktionskammare i huset. Fram till 1870 låg här Judiska Församlingens synagoga. Rester av dess samtida inredning finns kvar. Husets fasad är från 1800-talets första hälft. Sjömanskyrka 1870-90. Nicolai polisstation låg här 1890-1972. Ombyggnad 1984 till kontor och bostäder. 

The old Synagogue. The building was used as the Stockholm Synagogue 1795-1870, its interior is partly preserved. Between 1890-1972 it was used as a police station. 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad