Två poliser med en man mellan sig.
Foto
Fotograf: Jerneman, Tryggve. Stadsmuseet i Stockholm

Själagårdsgatan. Poliser med en anhållen man utanför Nikolai polisstation.

På Samfundet S:t Eriks kulturhusskylt om Gamla Synagogan, Själagårdsgatan 19:

"På platsen för detta hus låg det medeltida Vårfrugillet. Under riksdagarna fram till 1755 hade bondeståndet sin möteslokal här och under 1700-talet inrymdes stadens auktionskammare i huset. Fram till 1870 låg här Judiska Församlingens synagoga. Rester av dess samtida inredning finns kvar. Husets fasad är från 1800-talets första hälft. Sjömanskyrka 1870-90. Nicolai polisstation låg här 1890-1972. Ombyggnad 1984 till kontor och bostäder."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad