Foto
Fotograf: Schantz, Bengt. Spårvägsmuseet

Buss på Nynäsvägen 317 vid biografen Enskede Kvarn 1950

Biografen låg i fastigheten Nutiden 1. Det bortre huset på bilden är fastigheten Framtiden 1.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad