Foto

Buss på Nynäsvägen 317 vid biografen Enskede Kvarn 1950

Biografen låg i fastigheten Nutiden 1. Det bortre huset på bilden är fastigheten Framtiden 1.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Biografer som finns och fanns / artikelförfattare: Hans Öjmyr

Biografer som finns och fanns / artikelförfattare: Hans Öjmyr

Debatt om biografernas skadliga inverkan på barn i Stadsfullmäktige

Debatt om biografernas skadliga inverkan på barn i Stadsfullmäktige