Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Nöjesfältet Olympia - ansökan om att få sälja bananer och annan frukt 1912

Under olympiska spelen  i Stockholm sommaren 1912 fanns det, bredvid stadion, ett stort nöjesfält som hette Olympia. För de olika evenemangen på nöjesfältet krävdes polistillstånd och i Stockholmspolisens arkiv finns många ansökningar om att på olika sätt få bidra till festligheterna. En del ansökte om att få sälja souvenier, flaggor och tavlor medan andra ville sälja förtäring och dryck. 

Järnarbetaren och sexbarnsfadern Aldo Emanuel Ljunges ansökte om att få sälja bananer och annan frukt från en korg utanför nöjesfältet. 

 "Järnarbetaren Aldo Emanuel Ljunge boende No 53 vid Bondegatan, har i bilagda ansökan anhållit om tillstånd att från en korg få försälja bananer och annan frukt utanför nöjesfältet Olympia vid Sturevägen dagligen från kl. 10 fm till kl.11 em. I anledning häraf får vördsamt anföras: Sökanden har genom ombud uppgifvit, att han som för närvarande ligger på sjukhus icke själf kan ombesörja försäljningen, utan vore meningen att hans minderåriga gossar en på 14 och en på 15 år skulle gå omkring och försälja denna frukt från hvar sin korg på Sturevägen utanför nöjesfältet. Undertecknad har intet att erinra mot bifall till ansökan under villkor att försäljningen icke försigår framför ingången till nöjesfältet där den lätt kan vålla hinder i trafiken på denna ofta till trängsel fyllda plats.”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad