Anställningsbevis från Tyska skolan AB år 1941
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Deutsche Schule 1941-45

Mellan 1941-45 fanns en tysk skola i Stockholm sponsrad av regimen i Nazityskland. Skolan som hette Tyska skolan AB, gick under namnet Deutsche Schule, och höll till på Karlavägen 25 på Östermalm. I skolans ledning satt bl.a. en "Landesjugendführer" och en "Landesgruppenleiter", båda med medlemskap i det tyska nazistpartiet.

Första skolåret 1941/42 räknade skolan till 182 elever fördelade på alla nivåer från förskola upp till gymnasium. Skolåret 1943/44 hade elevantalet stigit till 267. Majoriteten av eleverna på skolan var svenska medborgare men många var också tyska dylika. 

Undervisningsspråket på Deutsche Schule var tyska utom i ämnena religion, hemlandskunskap och inhemsk historia där svenska brukades. Lärarkåren bestod av ett tjugotal lärare, varav ett flertal var inkallade från Tyskland, däribland rektorn dr. Paul Dorff.

I samband med Tysklands nederlag i andra världskriget lade Tyska skolan AB ned sin verksamhet. Skolans sista verksamhetsdag blev den 5 maj 1945, bara tre dagar före Nazityskland slutliga kapitulation i kriget. Då skolan lade ned sin verksamhet övertogs dess skolbyggnader och arkivhandlingar av Stockholms stad.

Intill ser ni en handling från en av skolans tyska lärares, Ellen Krahes, personaldossier. Ellen Krahe arbetade på Deutsche Schule mellan 1941-44 och undervisade i tyska, engelska och biologi. Handlingen i fråga är ett dokument, stämplat och påskrivet i Berlin 1941, där Fräulein Krahe bekräftar sin kommande tjänstgöring på Deutsche Schule i Stockholm.

Tyska skolan i Stockholm idag etablerades 1953 och har sina rötter i den tyska skola som fanns i Stockholm från tidigt 1600-tal fram till 1888.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad