Foto
Fotograf: Siversson, Nils-Åke. Spårvägsmuseet

Flygfoto över Beckholmen

I förgrunden Gustaf V:s docka med Washingtonkranen. Bakom Beckholmen Djurgårdsvarvet. Längst bag i bilden Skansen med Solliden.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad