Foto

Flygfoto över Beckholmen

I förgrunden Gustaf V:s docka med Washingtonkranen. Bakom Beckholmen Djurgårdsvarvet. Längst bag i bilden Skansen med Solliden.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Flygfoto Stockholm / Nils-Åke Siversson

Flygfoto Stockholm / Nils-Åke Siversson