Foto

Skarpnäck innan småstugebebyggelse

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Skarpnäck
Tema

Skarpnäck

Stadsdelen Skarpnäck ligger på ett tidigare flygfält, och på samma plats som Skarpa by gjorde under medeltiden. Dagens Skarpnäck byggdes på 1980-talet.