Text
Författare: Larsson, Arthur. Stockholms stadsarkiv

Motion angående bättre utfartsmöjligheter från Tenstavägen till Spånga Kyrkväg - Kommunfullmäktige 1971

Centerpartisten Arthur Larsson vill se en breddning av Spånga Kyrkväg av följande skäl:

"Den kraftiga trafiken på Spånga Kyrkväg medför ofta långa trafikstopp för trafikanterna, som använder Tenstavägen för färd söderut på Spånga Kyrkväg."

Uppdaterad