Foto

Stockholmsutställningen 1897. Teater- och musikutställning