Foto

Flygbild österut över Stadshuset och i bakgrunden Riddarholmen, Gamla Stan och Helgeandsholmen

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ritning "Stockholms stadshus. Situationsplan." (uppmätningsritning 1923)

Ritning "Stockholms stadshus. Situationsplan." (uppmätningsritning 1923)