Litteraturtips

Utanför staden : parker i Stockholms förorter / Thorbjörn Andersson

När förorterna växte fram runt Stockholm blev parkerna viktiga i stadsplaneringen. Här beskrivs utvecklingen från de första s.k. trädgårdsstäderna fram till idag när nybyggandet förtätar staden och hotar grönområdena. Boken innehåller ett kapitel om stadsträdgårdsmästare Holger Blom och hans parkprogram. Det finns också foton samt person- och platsregister. 117 sidor.