Omslag Utanför staden
Litteraturtips
Författare: Andersson, Thorbjörn. Stockholms stadsbibliotek

Utanför staden : parker i Stockholms förorter / Thorbjörn Andersson

Under 1900-talets första hälft växer det moderna Stockholm fram, ett Storstockholm där det nya livet för den nya människan finns i en luftig och fräsch förort istället för i den sotiga, trånga och osunda innerstaden. Parkerna och landskapets utformning betyder mycket för trivseln och attraktionen i förortsboendet. De offentliga rummen gatan, torget, parken är viktiga delar av boendemiljön.

Thorbjörn Andersson skriver om de idéer som präglat parkernas utformning, t.ex. den svenska traditionella natursynen som den kommer till uttryck hos konstnärer som Carl Larsson och Bruno Liljefors. Boken innehåller ett kapitel om stadsträdgårdsmästare Holger Blom och hans parkprogram. Här finns också foton samt person- och platsregister. 117 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad