En stor plaskdamm med böljande, oregelbunden form, ligger i naturen nedanför ett par höga flerfamiljshus. Barn och vuxna tar ett dopp.
Foto

Plaskdamm i Grynkvarnsparken belägen i grönområde norr om Skulptörvägen och sydost om Huddingevägen i Johanneshov. Vy mot Huddingevägen.

 

Året är 1964 och stora som små svalkar sig i dammen som har en fantasifull, oregelbunden form.

Plaskdammen kan vara räddaren i nöden en varm sommardag! Och ett fint exempel på en av många kvaliteter i parkerna inom den så kallade ”Stockholmsskolan”.

Under 1930-talet växte nya ideal fram för stadens parker. Parkerna skulle ha en mer praktisk än estetisk funktion. Stadsträdgårdsmästare Holger Blom sammanfattade det så här: ”Parken är en oumbärlig del av stadsorganismen. Den kompletterar bostaden genom att omhänderta innevånaren i det tättbebyggda samhället.”

Under 1930-, 40- och 50-talet bebyggdes många av Stockholms förorter med en mängd flerfamiljshus med många lägenheter i olika storlekar. Stor hänsyn togs till den natur som redan fanns på platsen. Lokal service i ett litet centrum och lekplatser för barn var givna inslag, liksom ljus, luft och grönska. Typiska inslag i de funktionalistiska parkanläggningarna var plaskdammar, lekytor, stora öppna gräsfält och utvalda träd och buskar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Sommar
Tema

Sommar

Här hittar du historiska minnen från sommar och sol som historien lämnat kvar till oss. Vill du hitta ännu fler? Använd sökrutan överst på sidan.