Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Interiör med författaren Gustaf af Geijerstam, Linnégatan 18

Uppdaterad