Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör med författaren Gustaf af Geijerstam, Linnégatan 18

Uppdaterad