Foto

Interiör med författaren Gustaf af Geijerstam, Linnégatan 18