Foto

Essingeledens invigning. Poliser med motorcyklar