Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Slussen mot söder från Slussplan

Uppdaterad