Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Rådhuset, förmyndarekammarens sessionssal

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad