Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Rådhuset, förmyndarekammarens sessionssal

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad