Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stockholms stadsmuseum

Stockholms Rådhus, Scheelegatan 7 (Fruktkorgen 1)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid  Scheelegatan 7, Kungsholmen)

 

Rådhuset byggdes 1909-15 för att ersätta det rådhus som var inrymt i Bondeska palatset vid Riddarhustorget. Arkitekt Carl Westman. Rådhuset anknyter till vasatidens byggnadskonst och är ett viktigt verk i vår nationella arkitektur. Ytterarkitekturen fortsätter i det inre med putsade tegelmurar och valv. Skulpturer av Christian Eriksson samt Aron och Gustaf Sandberg. Dekorationsmålningar utförda av Olle Hjortzberg och Filip Månsson.

The Law Courts were built in 1909-15 to a design by Carl Westman. With architectural inspiration from the Vasa period and sculptures and murals by leading artists this is an important building from the period.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad