Text
Författare: Dingertz, Stig (f. 1926). Stockholms stadsarkiv

Motion beträffande upprustning av Monteliushuset samt dess stadsmiljömässiga inplacering i den kommande stadsplanen - Stadsfullmäktige 1969

Uppdaterad