Text

Motion beträffande upprustning av Monteliushuset samt dess stadsmiljömässiga inplacering i den kommande stadsplanen - Stadsfullmäktige 1969