Text

Motion om åtgärder mot oskälig hyresstegring - stadsfullmäktige 1916

Enligt motionären Jonas Folcker är bostadshysrorna i Stockholm "högre än i övriga svenska städer och jämväl högre än i utländska städer av Stockholms storlek". Därför anser han bland annat att stadens ska sälja sina tomter billigare. Dessutom menar Folcker att det ingalunda är "uteslutet, att kommunen - eventuellt i samarbete med staten - skulle kunna verksammare främja fastighetkreditens ordnande".

Motionens fulla rubrik: Motion "om uppdrag åt beredningsutskottet att föranstalta om skyndsam utredning om åtgärder från kommunens sida mot oskälig hyresstegring."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

För stockholmarne något till att behjerta. Af Charlotte Amalia Juhler

För stockholmarne något till att behjerta. Af Charlotte Amalia Juhler

Hyror i beståndet efter lägenhetstyp 1894-1960

Hyror i beståndet efter lägenhetstyp 1894-1960

Jonas Fredrik Folcker. Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1915-1919 och 1921-1927

Jonas Fredrik Folcker. Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1915-1919 och 1921-1927

Motion om personbeskattning av utlänningar som kommit till Sverige efter krigsutbrottet - stadsfullmäktige 1917

Motion om personbeskattning av utlänningar som kommit till Sverige efter krigsutbrottet - stadsfullmäktige 1917