Text
Författare: Winther, Olle. Stockholms stadsarkiv

Motion angående anskaffande av skyddskläder åt skolungdom som tjänstgör som skolpolis - Stadsfullmäktige 1969

Vintern 1969, när motionen skrevs, deltog över 2300 ungdomar i skolpolisverksamheten, enligt motionären Otto Winther från Socialdemokraterna. Winther menade att samarbetet mellan polisen och skolan var mycket lyckat och att det bidragit till en lägra olycksfallsfrekvens bland skolungdomar. Men många av skolpoliserna var dåligt klädda vid kyla, regn och rusk och det borde man göra något åt, menar Winther.

Uppdaterad