Text

Motion angående kommunala bidrag till icke statsbidragsberättigade skolor med högstadium i Stockholm - Stadsfullmäktige 1969

Mot bakgrund av den stora invandringen menar de fem moderater som undertecknat motionen att staden borde stödja skolor som "har en speciell trosbekännelse eller kulturmiljö som fast grundval" i sin undervisning. Motionärerna menar vidare att invandringen "från främmande kulturkretsar har nått en sådan kvantitativ omfattning att gruppbildning på språklig, nationell eller religiös grund är naturlig".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Olle Gnospelius. Ledamot av stads-/kommunfullmäktige 1958-1979

Olle Gnospelius. Ledamot av stads-/kommunfullmäktige 1958-1979

Thyra Bratt. Ledamot av stads-/kommunfullmäktige 1958-1973

Thyra Bratt. Ledamot av stads-/kommunfullmäktige 1958-1973

Verner Helte. Ledamot av stads-/kommunfullmäktige 1962-1991

Verner Helte. Ledamot av stads-/kommunfullmäktige 1962-1991