Text
Författare: Bratt, Thyra, Lavett, Gunnar, Gnospelius, Olle, Ihrfors, Carl-Johan, Helte, Verner. Stockholms stadsarkiv

Motion angående kommunala bidrag till icke statsbidragsberättigade skolor med högstadium i Stockholm - Stadsfullmäktige 1969

Mot bakgrund av den stora invandringen menar de fem moderater som undertecknat motionen att staden borde stödja skolor som "har en speciell trosbekännelse eller kulturmiljö som fast grundval" i sin undervisning. Motionärerna menar vidare att invandringen "från främmande kulturkretsar har nått en sådan kvantitativ omfattning att gruppbildning på språklig, nationell eller religiös grund är naturlig".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad