Text
Författare: Lavett, Gunnar. Stockholms stadsarkiv

Motion angående begränsning av kringföringshandeln i Farsta centrum - Stadsfullmäktige 1969

Moderaten Gunnar Lavett skriver att torghandlarna i Farsta centrum är ett ”störande inslag i stadsbilden”. Vidare skriver han:

”Många av dem som bedriver denna handel är märkbart, och i många fall i hög grad påverkade av alkohol.

Med hög röst skriker de ut vad de har att sälja, och dessemellan ofredar de förbipasserande. De högljudda utropen, som upprepas ideligen, utgör också ett störande moment för de läkare som arbetar vid läkarcentralen. Det har faktiskt hänt att läkarna på grund härav har haft svårigheter att kunna lyssna på patienterna.”

Lavett föreslår därför att kringföringshandeln ”med andra varor än trycksaker” endast ska få ske i ett begränsat utrymme på Kroppaplan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad