Text
Författare: Lavett, Gunnar. Stockholms stadsarkiv

Motion angående uppförande av permanent scen eller estrad utomhus i Farsta Centrum - Stadsfullmäktige 1969

Moderaten Gunnar Lavett tror att en utomhusscen skulle locka fler arrangörer, bland annat Parkteatern, till Farsta Centrum oftare. Det är dessutom kostsamt att riva och bygga upp scener vid varje framträdande. 

Uppdaterad