Text
Författare: Aftonbladet. Stockholms stadsarkiv

Lärare kritiserar pressens brottmålsreferat - notis i AB 1908

1908 uppmanade Pedagogiska sällskapets styrelse landets tidningar att "undvika utförliga redogörelser för brott och detaljerade brottmålsreferat, hvilka äro ägnade att väcka till lif brottsliga anlag och verka förråande."

Pedagogiska sällskapets utspel refererades och kommenterades i många tidningar - här kan ni läsa Aftonbladets notis från 22 februari 1908.

Pedagogiska Sällskapet i Stockholm bildades vid konstituerande sammanträde den 19 april 1892. Sällskapet utgjorde en sammanslutning av lärare och lärarinnor vid huvudstadens samtliga skolor och avsåg att väcka och underhålla intresset för uppfostrings- och undervisningsfrågor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad