Foto
Fotograf: Ekelund, Gunnar, Österlin, Anders, Persson Melin, Signe. Spårvägsmuseet

Anders Österlin visar utsmyckningen av T-Centralens tunnelbanestation

Stenmosaiken utförd av Anders Österlin och Signe Persson Melin

Foto: Gunnar Ekelund

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad