Text
Författare: Gill, Olle. Spårvägsmuseet

Den stympade T-banetävlingen (artikel)

Artikel ur Spårväg & Buss om konst i tunnelbanan och om en idétävling som utlystes i Söderhallen.  Pengarna räckte dock endast till att utsmycka delar av station Centralen (T-Centralen).

Uppdaterad