Text
Författare: Blom, Holger (1906-1996). Spårvägsmuseet

Stockholms parker. Artikel av Holger Blom

Uppdaterad