Foto

Porträtt av arkitekt och stadsträdgårdsmästare Holger Blom