Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Den kalla och varma staden : migration och stadsförändring i Stockholm efter 1970

Det talas ofta om hur viktigt det är att olika grupper bor och jobbar tillsammans. Men i Stockholm ökar segregationen, uppdelningen, mellan rika och fattiga, svenskar och invandrare, gamla och unga, både på arbets- och bostadsmarknaden. I den här boken diskuteras migration, omflyttning, och stadsförändring i Stockholm efter 1970. Ett exempel som tas upp är byggandet av Södra stationsområdet och hur man tänkte kring planeringen där. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning. 255 sidor.

Innehåll
Den kalla och varma staden: Stockholm som arena för migration och invandring i samtidshistorien.
Stockholms etniska delning: polariseringen på arbets- och bostadsmarknaden.
Kamp på den avreglerade marknaden: rekomodifiering och etnifiering av taxibranschen i Stockholm.
Migrerande arbeterskor: informellt arbete och papperslösa invandrare i Stockholm.
Förortskritikens diskurser: om stadsbyggande och trendsvängningar under de senaste femtio åren.
För en blandad befolkning: Södra stationsområdet och visionen om det goda stadslivet.
Den meningsfulla förorten: stadsrum och offentliga platser i en segregerad stad.
Storstadspolitiken är morgondagens rikspolitik: äldre invandrares välfärd i Stockholm och London under omvälvande tider.
Identitet och tillhörighet i innerstadslandskapet: Chinatown i Stockholm City.
Att skapa invandrarkillar: maskulina stereotyper i en högstadieskola i Stockholm.

Uppdaterad