Stockholms stads tvätthus
Text
Upphov: Okänd. Kungliga biblioteket

Tvättstuga i nuvarande Stadsmuseet

Innan det vackra palatset vid Södermalmstorg omvandlades till stadsmuseum hade det inrymt ett antal andra verksamheter. Denna lilla skrift behandlar den kommunala tvättinrättningen från 1921-1932. Bakgrunden: i slutet av 1910-talet började kvinnorna protestera mot de dåliga möjligheterna att tvätta i anslutning till bostäderna. Staden svarade upp på detta genom att upplåta utrymmen för kommunala tvättstugor. I Södra Stadshuset (Stadsmuseet) inrättades en av dessa. Här kunde traktens kvinnor tvätta från klockan åtta på morgonen till klockan åtta på kvällen. Tyvärr var det dyrt, femtio öre i halvtimmen, vilket var mycket pengar för en arbetarefamilj vid denna tid.En del kvinnor kanske tvättade åt andra hushåll och tjänade då lite extra? Men i broschyren uppmuntrar man kvinnorna att inte tvätta för mycket åt gången så kanske ändå att tvätteriet främst var till för att tvätta den egna "byken".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad