Foto
Fotograf: J, H (SvD). Stockholms stadsmuseum

Swedenborgsgatan 15. Stockholms nya kommunala tvättstuga invigs för att i första hand utbilda tvättföreståndare. Märta Wellander och tvättmästare Caldo demonstrerar tvättning

Uppdaterad