Text

Hustru Lisa Laura Larsson, 48, häktad för lösdriveri 8 maj 1889 - polisförhör

Arbetslösa Larsson, "hvilken lefver skild från sin man, och sedan flera år tillbaka fört ett i hög grad lätjefullt och oordentligt lefnadssätt" anhölls eftersom hon enligt förhörsprotokollet "under flera dagar varit sedd stryka omkring sysslolös i skogen vid Lill-Jans, tillsammans med flera andra lösa mans- och qvinspersoner."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hustru Lisa Laura Larsson, 45, häktad för lösdriveri 16 juni 1886 - förhörsprotokoll

Hustru Lisa Laura Larsson, 45, häktad för lösdriveri 16 juni 1886 - förhörsprotokoll

Hustru Lisa Laura Larsson, 46, häktad för lösdriveri 17 juli 1887 - polisförhör

Hustru Lisa Laura Larsson, 46, häktad för lösdriveri 17 juli 1887 - polisförhör

Hustru Lisa Laura Larsson, 50, häktad för lösdriveri 16 juli 1891 - polisförhör

Hustru Lisa Laura Larsson, 50, häktad för lösdriveri 16 juli 1891 - polisförhör