Text

Hustru Lisa Laura Larsson, 46, häktad för lösdriveri 17 juli 1887 - polisförhör

Hemlösa Larsson som tidigare varit straffad anhölls efter att bergsprängare Johan Alfred Gustafsson anklagat henne och hennes sällskap, Carolina Wilhelmina Dahlström samt en okänd mansperson, för att under natten ha stulit 6 kronor från honom, då han låg och sov i en backe vid Eriksberg.

Larsson erkände att hon var arbetslös och bostadslös och saknade medel till sitt uppehälle men nekade till inblandning i stölden. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hustru Lisa Laura Larsson, 45, häktad för lösdriveri 16 juni 1886 - förhörsprotokoll

Hustru Lisa Laura Larsson, 45, häktad för lösdriveri 16 juni 1886 - förhörsprotokoll

Hustru Lisa Laura Larsson, 48, häktad för lösdriveri 8 maj 1889 - polisförhör

Hustru Lisa Laura Larsson, 48, häktad för lösdriveri 8 maj 1889 - polisförhör

Hustru Lisa Laura Larsson, 50, häktad för lösdriveri 16 juli 1891 - polisförhör

Hustru Lisa Laura Larsson, 50, häktad för lösdriveri 16 juli 1891 - polisförhör