Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1875, fastigheten Kronkvarnen 24

Innehåller planritning och fasadritning. 1 bild. Fastigheten finns inte längre, men kvarteret Kronkvarnen, där fastigheten funnits, ligger kvar på samma plats.

Uppdaterad